Datastrategia on pelisuunnitelma datan hyödyntämiseksi liiketoiminnassa

Webinaarissa käytiin läpi seitsemän askelta datastrategiaprojektin läpiviemiseksi käytännön projektien ja kokemusten kautta:

  1. Liiketoiminnan tahtotilan ja vision ymmärtäminen
  2. Business caset datalle – liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen
  3. Kehittämisen näkökulmien valinta
  4. Organisaation tietopääoman tunnistaminen
  5. Modernin data-arkkitehtuurin suunnittelu
  6. Gap-analyysin ja kehityspolun rakentaminen
  7. Operationalisointi – data ja teknologia ovat helppoja, mutta miten viedään asiat osaksi arkea