7 ASKELTA
DATASTRATEGIAN
LUOMISEEN

Datan hallinta voi olla hallitsemattomana kuin sotkuinen pihavarasto; täynnä arvokkaita työkaluja ja käyttökelpoisia härveleitä, joita ei kuitenkaan löydä silloin kun niitä tarvitsee tai edes muista omistavansa.

Datan haltuunotto kannattaa aloittaa luomalla datastrategia, jonka avulla työkalut ja niiden soveltamiskohteet pysyvät järjestyksessä vuosia.

Tässä oppaassa kerromme 7 askelta datastrategian luomiseen:
1. Liiketoiminnan tahtotilan ymmärtäminen
2. Kehitysmahdollisuuksien tunnistaminen
3. Kehittämisen näkökulmien valinta
4. Tietopääoman tunnistaminen
5. Data-arkkitehtuurin suunnittelu
6. Kehityspolun rakentaminen
7. Onnistunut implementointi

Lataa opas!