Modernien tietoalustojen aikakausi

Useat yritykset ovat nostaneet tietojohtamisen yhdeksi strategisen kehittämisen kulmakiveksi viime aikoina. Data aletaan pikku hiljaa ymmärtää keskeisenä yrityksen voimavarana, jolla on taloudellista arvoa ja jonka avulla voidaan saavuttaa kilpailuetua. Tästä syystä yritykset ovat käynnistäneet Data Lake- ja tietovarastohankkeita (EDW), joissa tarkoituksena on mm. kerätä mahdollisimman paljon monimuotoista dataa sisäisistä ja ulkoisista lähteistä ja säilöä tämä keskitettyyn paikkaan liiketoiminnan eri tavoin hyödynnettäväksi. Dataa voidaan hyödyntää monin eri tavoin, kuten osana operatiivisisa liiketoimintaprosesseja, tukemaan päätöksentekoa tai luomaan uusia tuotteita ja palveluja.

Kehittyneet teknologiat, erityisesti pilvitietoalustat ovat tulossa osaksi arkipäivää ja mahdollistavat liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen skaalautuvuudellaan, suorituskyvyllään ja alemmilla kustannuksillaan. Lähestymistapa tietovarastointiin on myös muuttunut: metodologiana ja tietovaraston mallinnusmetelmänä Data Vault on ottanut vankan jalansijan monestakin syystä. Ensinnäkin se on helposti laajennettavissa toisin kuin perinteiset tietovarastot. Toisekseen se mahdollistaa toimimisen monitoimittajamallilla tai jopa toimittajan vaihtamisen, koska ensimmäistä kertaa tietovarastolla on selkeä säännöstö (governance), jonka mukaan rakentaminen pitää tapahtua. Kolmanneksi varaston rakentaminen voidaan pitkälle automatisoida, koska se perustuu ennalta sovittuihin sääntöihin. Tämä osaltaan parantaa myös sen laatua ja vähentää rakentamisessa tapahtuvaa inhimillisten virheiden määrää.

Meidän lähestymistapamme

Bilot on ollut tunnustettu edelläkävijä SAPin analytiikkaratkaisuissa. Tämän menestystarinan jatkamiseksi olemme kehittäneet täysin uuden lähestymistavan ja innovatiivisen pilvitietovaraston automaatioratkaisun Bilot DW Core™ , joka toimii Snowflakessa tai Azure Synapsessa. Keskeistä ratkaisussa on esikonfiguroitu SAP ERP tietosisältö, jota voidaan tarvittaessa laajentaa muualta tuotavilla tiedoilla. Tietovaraston (EDW) mallinnus on tehty Data Vault 2.0 metodologialla ja kirsikkana kakun päällä on valmiita Data Mart -malleja, jotka sisältävät valmiita KPI- mittareita, joita liiketoiminta voi hyödyntää osana itsepalveluanalytiikkaa. Raportointityöväline tietojen hyödyntämiseen on asiakkaan vapaasti valitsema.

Cloud Data Warehouse Automation tool

Bilot DW Core™ konkreettiset hyödyt

SAP Data into the Cloud DW

SAP tietojen integrointi pilvitietoalustalle

DW Core™ on nopea ja riskitön lähestymistapa SAP tietojen integroimiseksi pilveen, mikä säästää integroimisen kustannuksia ja tuottaa liiketoimintahyötyjä, kun ratkaisut saadaan nopeasti liiketoiminnan käyttöön. Ratkaisussamme lisäarvoa tuottaa esikonfiguroitujen tietomallien lisäksi uusien ja muuttuneiden tietojen käsittely, jolloin raskaita ja virheherkkiä koko taulun tietosisältöjen siirtoja voidaan välttää. Bilot on arvioinut, verrannut ja valinnut parhaat työvälineet ja menetelmät SAP tietojen siirtämisen orkestroimiseksi ja tämä vapauttaa sinun aikaasi raskaasta siirtomenetelmien suunnittelu- ja siinä käytettävien ohjelmistojen valintaprosessista.

Esikonfiguroidut SAP tietomallit

DW Core™ valmiiden SAP tietomallien avulla saat tuloksia nopeasti ja kontrolloidusti. Mallit rakennetaan standardoidulla Data Vault 2.0 mallinnusperiaatteilla, mikä merkittävästi parantaa järjestelmän hallittavuutta, ylläpitoa ja sen jatkokehittämistä. Mallinnusarkkitehtuuri on joustavin ja skaalautuvin kaikista vaihtoehdoista ja uusien tietojen tai liiketoimintasääntöjen lisääminen onnistuu ilman, että mitään olemassa olevaa tarvitsisi muuttaa tai purkaa tai että tietoja pitäisi uudelleen ladata lähdejärjestelmistä.

SAP Data  Models
DW Core Self-Service Analytics

Itsepalveluanalytiikka

DW Core™ tarjoaa valmista raportoitavaa tietosisältöä useille eri liiketoimintakäyttäjärooleille useilta eri prosessialueilta. Halutessaan liiketoimintakäyttäjät voivat myös itse ylläpitää omia liiketoimintasääntöjään ja tätä kautta vaikuttaa raportoitavaan tai muulla tavoin hyödynnettävään tietosisältöön. Liiketoimintakäyttäjät voivat käyttää mitä tahansa raportointityövälinettä, jonka avulla he voivat hakea luotettavaa dataa tietovarastosta, niin että hyödynnettävä tai raportoitava tieto on täysin jäljitettävissä (audit trail) aina alkulähteelle saakka. Samoja tietovirtoja voivat hyödyntää myös edistyksellisen analytiikan tarpeisiin datatieteilijät käyttämällä esimerkiksi sisäänluettua raakadataa omissa mallinnuksissaan.

Haluatko tietää lisää?

Varaa tapaaminen Heidin kanssa:

Bilot DW Core™ – kenelle tämä on?

DW Core to whom is this for?
  • Yrityksessäsi on SAP ERP ja mietit soveltuvinta tietovarastointiratkaisua pilvessä
  • SAP tiedot pitää saada yhteiselle pilvitietoalustalle
  • SAP tietoja pitää pystyä yhdistämään muissa järjestelmissä olevien tietojen kanssa
  • SAP tietoja pitää pystyä jakamaan yrityksesi sidosryhmille joustavasti
  • Haluaisit vapaasti valita mieleisesi raportointityövälineen ilman pelkoa ylimääräisistä lisenssikustannuksista
  • Haluat saada ratkaisuja nopeasti ja pienemmin kustannuksin hyödyntäen tietovarastoautomaatiota
  • Tarvitset tietovarastoratkaisujen parempaa skaalautuvuutta ja hallittavuutta sekä suorituskykyä
  • Haluat mahdollistaa liiketoimintakäyttäjien hallitun itsepalveluanalytiikan
  • Arvostat nopeita tuloksia pitkien projektien sijaan

Näe itse, kuinka tämä toteutetaan ketterästi käytännössä.
Live demo!

Järjestimme 23.3.2021 webinaarin, jossa DataVelhomme Mikko ja Otso esittelivät ratkaisua ja sen käyttöönottoa live demon merkeissä.

Hieman lisää luettavaa:

Tietovarastoarkkitehtuuri: vertailussa Kimball, Inmon ja Data Vault 2.0 arkkitehtuurit

Toni Haapakoski pohtii blogissaan tietovarastoarkkitehtuurien katiskoja ja himmeleitä.

Älä sekoile, katso laatikon ulkopuolelle

Antti Lyytikäinen kertoo blogissaan lisää Bilotin DW Coresta ja sen toiminnallisuuksista.